Privacy

OUTPOST BV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens in opdracht van derden. Dit doen we met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving, de AvG. In deze privacy policy kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij voeren het Privacy Waarborg van de DDMA en worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en aanvullende gedragsregels en de borging van informatiebeveiliging. Het Privacy Waarborg is een initiatief van branchevereniging DDMA, bekend van onder meer de NEE/NEE en NEE/JA sticker voor op de brievenbus.

Wat zijn persoonsgegevens

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen bijvoorbeeld;

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • Geboortedatum;
 • Kadastrale gegevens.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de onderstaande doeleinden;
 • De uitvoering of bevestiging van een overeenkomst die met u gesloten is.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het doen van aanbiedingen op kranten, tijdschriften en andere periodieken;
 • Het informeren over goede doelen of commerciële aanbiedingen;
 • Het bedanken voor uw donatie en u te informeren over het werk van onze klanten en soms ook vragen we u om goede doelen te steunen;
 • Het vastleggen en analyseren van gegevens om doelgroepen te bepalen;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Uw adresgegevens wijzigen, verwijderen of vastleggen voor het zeker stellen dat u in de toekomst via ons geen geadresseerde post ontvangt.

 Wat betekent verwerken?

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.
 • Derden: bewerkers, zoals direct marketing bureaus en bureaus voor data-analyse, fulfilment partners om brieven te printen en versturen, emailmarketingbureaus om emailberichten te verzenden. Om er zeker van te zijn dat gegevens nog kloppen maken we ook gebruik van diensten van derden om gegevens te valideren.
 • Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet                                            

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren, dit zullen wij doorgeven aan onze opdrachtgevers. Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie via ons ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens of via [link uitschrijfpagina]

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij onze privacy medewerker (zie onderaan), de DDMA en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites gebruikt cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u  onze website bezoekt.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Snoobi Analytics

Snoobi is een webanalyse-en online leads service. Via deze service krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen, en voor zakelijke toepassingen de naam van de bezoekende organisatie. Op deze manier stemmen wij onze communicatie beter af op de behoeften van de websitebezoekers. Het is op deze manier niet mogelijk de naam van de bezoeker te achterhalen.

Voor het plaatsen van Snoobi cookies hebben wij enkele maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens alleen op een privacy-vriendelijke manier worden verwerkt.

 • Het is Snoobi niet toegestaan de gegevens van individuele website bezoeken op enige wijze te gebruiken of met derden te delen;
 • We hebben een Verwerkingsovereenkomst met Snoobi B.V. Hierin is vastgelegd dat Snoobi alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers;
 • Indien u dat wenst kunt u de opslag van Snoobi cookies uitschakelen en daarmee geheel anoniem de website bezoeken. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de website niet meer volledig functioneel zijn;
 • U kunt ons benaderen om inzage te krijgen in de door uw bezoek opgeslagen gegevens. Het is daarbij belangrijk dat we kunnen nagaan of uw verzoek geldig is. Dat kunnen we alleen doen aan de hand van de unieke identificatie in de bij u in de browser opgeslagen cookie. Worden er geen cookies opgeslagen, dan is per definitie uw bezoek geanonimiseerd en kunnen wij geen inzage geven in enige gegevens;
 • Ga met de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken naar deze webpagina van Snoobi om inzage te krijgen in uw unieke bezoekers-identificatie: https://idcheck.snoobi.eu.

Heeft u dan behoefte aan inzage, stuur ons dan die complete identificatie per e-mail.

In- en uitschakelen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u  vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Op de volgende websites staat meer informatie over cookies:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen deze Privacy Policy aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 28 november 2019.

Vragen, feedback en klachten

Wij streven naar transparantie. Hoewel wij geen bestandseigenaar zijn maar verwerker, zijn de adressen die wij inzetten voor Direct Mail campagnes altijd traceerbaar. Wilt u weten hoe wij aan uw adres komen, mail ons gerust. Wilt u niet dat wij uw adresgegevens langer gebruiken, stuur dan alstublieft een email naar (supressie@outpost.nl) met als onderwerp BlackList, met daarin opgenomen uw achternaam, postcode en huisnummer of, ga naar: www.controleovermijnadres.nl/dm

Wij zorgen er dan voor dat u van/via onze klanten geen post meer ontvangt. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden bij het postfilter; www.postfilter.nl zodat ook andere adverteerders u geen geadresseerde post meer sturen.

Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kunt u bellen naar 020 – 676 49 66. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00. Of stuur een e-mail naar info@outpost.nl.

©2022 OUTPOST - Boosted by Watch4Media