Computer service

Wat is dat precies? Direct Mail is hét kanaal waarbij de resultaten te meten en te analyseren zijn. Het succes ervan hangt mede af van de juiste technische processen die hieraan vooraf gaan.

In een Direct Mail campagne worden veelal meerdere creatieve packs en meerdere databronnen ingezet. Elk variabel element krijgt een eigen marketingcode. Voordat deze codes aan een mailbestand kunnen worden toegevoegd, bewerken we de databronnen zorgvuldig. Dit kunnen eigen klanten of donateurs zijn, ex-klanten of inactieve donateurs en externe databronnen.

Voorkom klantirritatie. Als de diverse databronnen en –selecties samenkomen, volgt een complex proces van deduplicatie. Allereerst moeten de bestanden een eenduidige structuur krijgen om te ontdubbelen op gelijke adressen en namen. Daarna sluiten we alle adressen uit die geblokkeerd moeten worden; foute en onvolledige adressen, actieve klanten of donateurs, wanbetalers, relaties die niet door u benaderd willen worden, maar ook de wettelijk verplichte bestanden zoals Postfilter en het Nationaal Overledenen Register en bij telemarketing campagnes het Bel Me Niet Register. Daarnaast verzorgt OutPost voor diverse klanten de retourenverwerking en beheren we de blokkeerbestanden.

De laatste stap in verbetering van de mailkwaliteit betreft de validatie; zijn de adressen compleet, klopt dit bij de aangeleverde postcode, woont deze persoon nog op dit adres? Indien we constateren dat dit laatste niet het geval is, zijn we in staat om in sommige gevallen het nieuwe adres te achterhalen – we traceren de verhuizers. In het geval van ex-klanten of inactieve donateurs zijn dit de meest kansrijke adressen.

Deze laatste kwaliteitsslag én alle voorgaande acties zijn er niet alleen op gericht om klantirritatie te voorkomen, maar vooral ook om kosten te besparen. Het voorkomen van dubbele poststukken naar 1 persoon of huishouden, scheelt productiekosten, de kosten van een eventueel gehuurd adres en porto.

Het computer service proces vereist techniek en inzicht, u hoeft hier als marketeer niet meer bij stil te staan als u ons inschakelt. Daarbij moeten de resultaten goed te analyseren zijn, zodat we kunnen leren van elke campagne en de daarmee de volgende campagne weer kunnen verbeteren.

©2024 OUTPOST - Boosted by Watch4Media